DPA|B-Able accelereert naar volgende fase

Nu de integratie van B-Able binnen DPA een feit is, staat het komende jaar in het teken van verdere groei en ontwikkeling. Gegeven de toenemende noodzaak voor organisaties de mate van informatiebeveiliging op orde te krijgen, biedt de krachtige combinatie van bewezen werkmethode, het arsenaal aan ervaren professionals, en de specifiek tooling, daartoe goede kansen.

Door: Jord Koot

Methode
De afgelopen jaren is met de methode ‘Maturing Business Information Security’ (MBIS) een aanpak ontwikkeld die zich inmiddels bij meer dan 100 organisaties heeft bewezen. De academisch onderbouwde methode biedt organisaties snel inzicht waar ruimte voor verbetering is. Vervolgens worden de gevraagde verbeteringen op het gebied van proces, organisatie en technologie in samenhang geprioriteerd. Met behulp van advies, implementatie, training, coaching en interim diensten wordt de klant vervolgens actief geholpen het beoogde beveiligingsniveau te realiseren én te behouden.

Boek
De MBIS-aanpak heeft Yuri Bobbert, founder van B-Able, in 2010 beschreven in zijn eerste boek. Dit theoretische kader is de afgelopen jaren toegepast bij meer dan 100 organisaties. De opgedane ervaringen en opgebouwde inzichten heeft hij nu beschreven in het boek ‘Hoe veilig is mij aandeel?’ Een titel die, in de huidige informatiegedreven maatschappij, door bestuurders, RvC’s en managers letter én figuurlijk mag worden genomen. Het boek beschrijft op welke wijze zij een mate van informatiebeveiliging kunnen ontwikkelen die aansluit bij het voor hun organisatie vereiste niveau van Reputatie, Vertrouwen en Continuïteit. 28 November jl. heeft Yuri, onder grote belangstelling het het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan Eric Winter, CEO van de DPA Groep.

Platform
Het boek vormt tevens basis voor het gelijktijdig gelanceerde platform mbis.eu. Een platform waarmee DPA|B-Able een bijdrage wil leveren de weerbaarheid (security maturity) van organisaties verder te versterken. Via het platform wordt de in de afgelopen vijf jaar ontwikkelde en toegepaste MBIS kennis en aanpak beschikbaar gesteld aan andere partijen. Om zo tezamen met de community best practices te delen, aanvullend onderzoek te doen, daarover te publiceren, en zo de aanpak verder door te ontwikkelen.

Tooling
Inzicht verkrijgen in het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging als ook het managen van de voortgang op het MBIS programma vereis specifieke tooling. De op basis van het academisch gestoelde MBIS kader en meerjarige praktijkervaring ontwikkelde SecuriMeter biedt organisaties de handvatten dit effectief én efficiënt te doen.

Als pionier in informatiebeveiliging bevestigd DPA|B-Able met het boek en het MBIS-platform de leidende rol die zij wenst te nemen in het weerbaar maken van organisatie tegen de dreigingen die de always-on economie met zich meebrengt.

Xelero helpt DPA|B-Able bij het ontwikkelen van groei en waardecreatie. Meer weten over of en hoe een Business Xeleratie Programma voor jouw onderneming waarde kan toevoegen? Neem contact met ons op!