Werkwijze

Een integrale aanpak voor duurzame groei en waardecreatie!

De aanpak die ik met Xelero breng is pragmatisch en hands-on.

Geen uitgebreide rapporten, geen groot veranderprogramma. Maar starten dáár waar de spanning zit. Concreet samen aan de slag!

Naast de focus op het realiseren van klantwaarde (lees: groei, continuïteit) heb ik mij er in de loop der jaren op toegelegd organisaties het vermogen tot zelforganisatie (lees: wendbaarheid, rendement) te helpen verhogen.

Klantwaarde en wendbaarheid brengen zijn hoekstenen van een commerciële versnelling. Waarom? Simpel: Als je aanwezigheid geen waarde toevoegt, zal je afwezigheid ook geen verschil zal maken. En om de organisatie snel in te laten spelen op verandering, is het belangrijk om te focussen op resultaat boven activiteiten.

Centraal in de aanpak staat:

  1. waardeproposities te ontwikkelen die concreet bijdragen aan de behoefte van alle klant personas
  2. het werkmodel te implementeren gericht op het leveren van impact op alle klantcontactpunten
  3. met de juiste klantbenadering voor elk type account ter optimalisatie van de life time value
  4. individuen en teams in hun kracht te zetten om de gevraagde prestaties te kunnen leveren
  5. met commitment van alle betrokkenen, door kort cyclisch ontwikkelslagen te maken

Bepaalde interventies vragen de inzet van een specialist. Ik heb een selectief netwerk opgezet van partners met kennis en ervaring waar we tijdens ontwikkeltrajecten naar behoefte gebruik van kunnen maken. Met behulp van dit netwerk kunnen we waar nodig snel aanvullende deskundigheid organiseren. 

Buy & build

“Waardecreatie in onze participaties vraagt een integrale aanpak!”

Maarten Derks, Partner TiiN Capital

>meer info

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!