Implementatie in iteraties

Graag help ik je te presteren door in iteraties te verbeteren!

Gebalanceerd versnellen in iteraties!

De commerciële organisatie moet zich aanpassen aan het gevraagde om (weer) succesvol te kunnen zijn. Dit betekent anders denken én handelen.

Conform het mantra ‘Inzicht – bewustzijn – handelen‘, nemen we alle betrokken mee in dat wat in samenhang (!) per fase moet gebeuren om de beoogde uitkomsten te gaan realiseren.

4P-model

In de aanpak gaan presteren (lees: het realiseren van business resultaten), en ontwikkelen (lees: de motor meer vermogen geven) hand in hand. Het 4P-model geeft daarbij handvat om alle relevante aspecten te overwegen die, per fase, moeten worden aangepakt. 

Om zo, met iedere iteratie, klantwaarde toe te voegen cq efficiëntie te realiseren.

  • Policy. In context van de geformuleerde ‘End-State-Visie’ scherpen we op basis van voortschrijdend inzicht, per iteratie, de scope en context aan, hoe we het aanpakken, met welke middelen en welke beoogde resultaten
  • Proposition. Met behulp van het ‘Klantwaarde Framework’ werken we aan waarde proposities die in toenemende mate bijdrage leveren aan de beoogde positionering en differentiatie
  • People. Het ‘Talent Prestatie Model’ helpt op praktische wijze de vaardigheden, gedrag en management stijl incrementeel in lijn te brengen met de in de tijd gevraagde prestaties
  • Process. De diverse ‘Klant Interactie Processen’ transformeren we successievelijk naar een soepel samenwerkend geheel, zodat deze in de klant contact momenten tezamen een optimale customer experience leveren

Iteratief ontwikkelen

De ervaring leert dat een integrale, iteratieve en vooral pragmatische aanpak grotere prestatieverbeteringen oplevert dan de meer traditionele big-bang transformaties:

  • Leren van eerdere stadia stelt in staat om de organisatie tijdens de ontwikkeling aan te passen, te verfijnen, te versterken
  • Evenwicht houden in de dynamiek tussen de P’s levert integrale verbetering en stevig fundament voor volgende stappen
  • Begrip voor de reden van verandering en het ervaren van de voordelen levert buy-in, enthousiasme en momentum bij betrokkenen

Ik help jullie een geconcretiseerde en realistische visie op de beoogde end state, inclusief tussenliggende resultaten, te formuleren. 

Ontwikkelen in sprints

In Quarterly Progress Review & Planning sessies selecteren we vervolgens de voor de komende iteratie relevante ontwikkel items. Hetgeen leidraad vormt voor realisatie door de zelfsturende individuen/teams in de maandelijkse sprints. Aan het einde van elke sprint worden zowel de eindresultaten als de leerpunten geëvalueerd. Op basis waarvan de prioriteiten worden gesteld voor de volgende sprint(s).

Start-up, groei & verkoop

“Exit met excellente return on investment!”

Patrick Legal, CEO Crystal Group

>meer info

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!