Focus op zelforganisatie

Ik stuur op de juiste balans tussen loslaten en duidelijkheid!

Groei- en waardecreatie is niet strak te sturen met regels en procedures.

Het vraagt vooral een juiste balans tussen loslaten en duidelijkheid. Tussen wendbaarheid en stabiliteit.

Diverse instrumenten zet ik naar behoefte in. Dáár waar de knelpunten zitten. Geen allesomvattend groot veranderprogramma, maar starten waar de spanning zit levert je de balans:

  1. Kort cyclisch. In plaats van een maanden-vooruit-bedacht-plan, ontwikkelen we vooruitgang op basis van een einddoel en voortschrijdend inzicht. In sprints wordt het meest relevante om het einddoel te bereiken, het eerst aangepakt
  2. Transformationeel. Geen zaad op kale rotsen, succesvol veranderen vereist een vruchtbare bodem. Met helder leiderschap, focus op gezamenlijke doelen en effectieve samenwerking schalen we op
  3. Eigenaarschap. De betrokkenen gaan in toenemende mate het werk zelf organiseren, initiatieven ontplooien, en oplossingen vinden voor opkomende problemen.

Door medewerkers en andere stakeholders in iteraties actief te betrekken, en te sturen op klantwaarde en daarbij behorend effectief gedrag, borgen we de vernieuwing en versnellen we optimaal.

Ik lever mijn bijdrage in een drietal vormen.

Ik leid.

Mijn commitment tot resultaat vertaal ik graag in het nemen van management verantwoordelijkheid. 

Ik coach.

Ik help de juiste hefbomen voor groei, kostenverlaging en productiviteits-verbeteren in werking te zetten.

Ik adviseer.

Ik ondersteun met praktische verbeter-analyses en ontwikkel adviezen, en begeleid de implementatie.

Commercieel schalen in SaaS

“Commerciële groeimotor opgebouwd, en team ready om zichzelf én het bedrijf verder door te ontwikkelen!”

Rob Schuurbiers, CEO Simacan

>meer info

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!