Geen waardecreatie zonder financiële gezondheid

Het zal geen verrassing zijn: het bewaken en/of verbeteren van de financiële performance als middel tot waarde creatie van een onderneming behoort tot de belangrijke doelstellingen van haar directie. De redenen zijn duidelijk; een goede financiële prestatie genereert liquiditeiten voor de financiering van de activiteiten, bevordert de mogelijkheden tot het aantrekken van vermogen, verlaagt de kosten van dat vermogen en legt daarmee de basis van de continuïteit van het bedrijf.

Door Business Xeleratie Partner: Roland de Jong

Voor extra liquiditeit wordt als snel gekeken naar de mogelijkheden van bancaire financiering. De praktijk wijst echter uit dat een andere sturing van de processen of een adequaat management van de activa, veel mogelijkheden biedt tot goedkopere en meer structurele oplossingen. Een adequaat ‘asset management’ leidt tot de creatie van waarde.

Inzicht bepaalt uitzicht
Voor een beter uitzicht op rendement op verstrekt vermogen dienen eerst de kosten van dat vermogen inzichtelijk te worden gemaakt. Wat zijn feitelijk de kosten van het vermogen?
De kosten van het vreemd vermogen, zijn duidelijk. Dat zijn immers de rente en kosten die de bank u in rekening brengt, rekening houdend met het fiscale voordeel op die kosten. Maar wat zijn de kosten van het eigen vermogen? Veel ondernemers kijken naar de netto winst, wellicht uitgedrukt als percentage van de omzet. Maar winst of een bepaalde winstmarge is niet voldoende als beoordelingscriterium. Zo blijft de vraag of er ook sprake is van een adequaat rendement op het door de aandeelhouder (regelmatig de directie zelf) geleverde vermogen, vaak onbeantwoord. En dat is onterecht.

Afwegen op rendement
Indien de kosten van het geïnvesteerde vermogen bekend zijn, kunnen de eigen investeringsbeslissingen beter worden afgewogen. Maar ook geïnteresseerde investeerders zullen uiteindelijk kijken naar het verwachte rendement dat zij zullen maken op het door hen ter beschikking te stellen kapitaal. Groei is daarbij zeker niet altijd (in eerste instantie) heilig.
Een actieve sturing op de vermogenskosten verhoogt de waarde van de onderneming. Daarbij kan zowel gekeken worden naar de vermogensmix als naar de mogelijkheden om de winstmarges te vergroten. Geïnteresseerd om hier meer over te lezen? Download dan het document.

Wat doe jij als ondernemer in het actief sturen op de vermogenskosten? We nodigen je van harte uit om je reactie te plaatsen.
Wil je weten hoe je op praktische wijze sturing kunt geven aan vermogenskosten? Vraag dan de whitepaper aan.