Presteren is geen toeval

Wanneer focus, formatie en functioneren specifiek afgestemd zijn op de marktbehoefte is presteren geen toeval, meer het logische gevolg. Het tezamen met BXN-partner Triple Balance ontwikkelde Prestatie Competentie Model geeft ondernemers nu de mogelijkheid het presteren in lijn te brengen met de marktvraag, … of juist die marktbehoefte te zoeken die aansluit bij de mogelijkheden tot presteren.

Door: Léon van der Eijk en Jord Koot

Het beschikken over de juiste competenties heeft direct invloed op het resultaat van een onderneming. Maar wat zijn nu de juiste competenties? Alvorens deze vraag te beantwoorden is het van belang te definiëren wat we onder competenties verstaan. Onder een competentie verstaan we het vermogen van iemand om het gewenste zichtbaar succesvol gedrag in een functie toe te passen. Competentie is de vermenigvuldiging van iemands talent en expertise. Bij het bepalen van een gewenste competentie is het dan ook zaak de volgende twee vragen te beantwoorden:

[list type=”bullet”]

  • Welk talent (aanleg en motivatie) is gevraagd om de competentie zichtbaar en succesvol in te zetten?
  • Welke expertise (kennis, ervaring en inzicht) is gevraagd om de gewenste prestatie te leveren?

[/list]

 

Talenten bepalen de prestatieketen van de organisatie
In het dagelijks werkproces onderscheiden we drie niveaus van presteren. Individuele prestaties, teamprestaties, en marktprestaties, de prestaties van de organisatie in de markt die haar uiteindelijke marktpositie bepalen. Deze drie niveaus zijn van elkaar afhankelijk en vormen een prestatieketen. De individuele prestaties beïnvloeden de teamprestatie en alle teamprestaties tezamen bepalen de prestatie van de organisatie in de markt, haar marktprestatie. Prestaties zijn dan ook geen toeval. Het vormen van een op specifieke marktbehoefte aansluitend team en het maximaliseren van individuele en teamprestaties vraagt om objectief inzicht in de talenten van de teamleden. Hierdoor wordt duidelijk waar iemands unieke kracht ligt, wat zijn/haar bijdrage aan het team kan zijn, en in hoeverre deze ontwikkelbaar is.

Prestatie Competentie Model
Van transactionele verkoop naar een meer adviserende commerciële invulling. Een voorbeeld van een uitdaging waar menig organisatie voor staat. Deze omslag vraagt echter op onderdelen specifiek andere verkoop-competenties. En alléén als de verkopers over de bij deze competenties behorende talenten beschikken zullen zij deze duurzaam kunnen ontwikkelen en het gewenste gedrag zichtbaar succesvol kunnen laten zien. Met behulp van het Prestatie Competentie Model helpen we ondernemers in vijf stappen hun organisatie effectief in te richten op het behalen van geambieerde commerciële doelen:

Stap 1 – Specifiek maken van gewenste resultaten
Stap 2 – Vertalen van gewenste prestatie (doelen) naar benodigde competenties
Stap 3 – In kaart brengen van aanwezige talenten/bepalen ontwikkelbaarheid van gewenste competenties
Stap 4 – Werving, training en coaching van medewerkers in lijn met de benodigde competenties
Stap 5 – Borging duurzame competentieontwikkeling door verbetering van samenwerking in team-/organisatie

 

Meer weten over hoe het Prestatie Competentie Model voor jouw onderneming waarde kan toevoegen? Neem contact met ons op!