SaaS market testing

Test-marketing voor US SaaS loyalty solution provider

In samenwerking met CityGro, US customer retention marketing SaaS solution provider, is potentiële go-to-market in Nederland en Zweden getoetst

Situatie: Waar traditionele loyalty systemen in 2016 vaak nog on premise zijn en beperkt zijn op het belonen van terugkerende klanten, biedt de CityGro SaaS oplossing ondernemers óók inzicht op díe klanten die niet, of minder vaak, terugkeren. Eenmalige klanten ontvangen incentives om terug te komen, infrequente bezoekers worden gestimuleerd vaker langs te komen, en loyale klanten worden gemotiveerd hun vrienden mee te brengen.

Uitdaging: Passende go-to-market strategie voor Europa bepalen.

Aanpak: In Nederland en Zweden is het marktpotentieel in kaart gebracht en getoetst, zijn go-to-market conclusies gedeeld, en is bij afronding van de opdracht het initieel opgebouwde klantenbestand overgedragen.

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!