Nieuwe deelnemer in Business Xeleration Network!

Dekkers HR Solutions versterkt het Business Xeleration Network!

In context van Business Xeleration is het belangrijk dat voorgenomen veranderingen een plaats te krijgen in het handelen en functioneren van medewerkers. Dat vraagt P&O expertise en ervaring die bij opdrachtgevers niet altijd voorhanden is. 

We zijn dan ook verheugd dat we met de toetreding van Dekkers HR Solutions tot ons netwerk, voor bedrijven een passend P&O fundament kunnen leggen zodat beoogde groei, verandering of verbeteringen effectief wordt gefaciliteerd.

Over Dekkers HR Solutions

Business Xeleration brengt veranderingen met zich mee die de organsatie en de mensen daarin direct of indirect raken. Belangrijk is dat voorgenomen veranderingen een plaats te krijgen in het handelen en functioneren van medewerkers. Dat vraagt P&O expertise en ervaring die niet altijd voorhanden is. Dekkers HR Solutions levert in deze praktisch P&O advies en begeleidt organisatieontwikkeling en bijbehorende verandertrajecten.
Dekkers HR Solutions bestaat uit Frank Dekkers, Suzanne Liebeek en Luuk Drost. Hun gecombineerde kennis en ervaring stelt hen in staat een breed scala aan P&O diensten te leveren; van praktische ondersteuning bij personeels- en salarisadministratie, tot het leveren van pragmatisch HRM- en arbeidsvoorwaardenadvies, het verrichten van gedrags- en drijfverenanalyses, en het begeleiden van verandertrajecten.

Over het Business Xeleration Network

Het realiseren van duurzame Business Xeleration vraagt inzicht en ervaring op uiteenlopende terreinen. We hebben een selectief netwerk opgezet van partners met kennis en ervaring waar we tijdens trajecten, onder onze regie, gebruik van kunnen maken. De leden zetten elkaar, op basis van de specifieke sterktes, in bij het realiseren van resultaten. Gezamenlijk delen en ontwikkelen we de visie op Business Xeleration.