Business Xeleration, juist in een crisis!

Hoe te accelereren in de crisis?

Het is duidelijk, de Nederlandse economie zit in recessie. En de eerste reacties van veel bedrijven op de crisis hebben iets weg van de welbekende kikker die stil zittend in een pan water langzaam wordt opgewarmd.

Omdat de kikker langzame temperatuursverande-ringen niet kan waarnemen heeft deze de opwarming niet in de gaten. De temperatuurstijging zal, zonder dat hij dit merkt, echter uiteindelijk leiden tot een zekere dood. Het zelfde dreigt nu met menig bedrijf te gaan gebeuren.

Symptoombestrijding
Om ons heen zien we het al gebeuren. Voor de hand liggende maatregelen worden genomen, die wellicht de prestaties op de korte termijn wat opvijzelen, maar feitelijk echter alleen maar het gebrek aan aantrekkelijkheid voor klanten verhullen. Met akties als het bieden van kortingen aan klanten die dreigen weg te lopen, de introductie van ‘vernieuwde en verbeterde’ producten die in werkelijkheid niet beters of nieuwers bieden en het uitstellen van investeringen bestrijden ze de symptomen, niet de oorzaken. Immers, wanneer het waardebod niet deugt dan zal dit uiteindelijk opbreken, de groei neemt verder af, marges slinken verde, en klanten zoeken elders hun heil.

Ongeëvenaard waardebod
De crisis is onbarmhartig, en of we het nu leuk vinden of niet, ze zet nieuwe concurrentienormen. Om daar aan te voldoen heeft in de schulp kruipen geen zin, maar zijn juist aanvullende en integrale maatregelen nodig. Focus, een integrale aanpak en discipline zijn nodig om een nieuw, ongeëvenaard waardebod op te bouwen en er strak aan vast te houden in tijden van crisis. Vaak ontbreekt het ondernemingen echter daartoe aan de noodzakelijke talenten en vaardigheden. Het leadership is vaak prima in staat de organisatie te managen, echter niet om het om te vormen.

Normstellen
Belangrijk daarbij is dat we ons beseffen dat de ene klant in andere waarden is geïnteresseerd dan de andere. Feit daarbij is dat we nooit in alle waarden tegelijk kunnen uitblinken. We dienen de klanten dan ook zelf uit te kiezen. En onze waardefocus te verkleinen. Aspecten als portfolio, prestatie, prijs, kwaliteit, koopgemak, etc. dienen we bewust op deze waardekeuze af te stemmen. Vervolgens moeten we bij onze klanten verwachtingen wekken waar óók de concurrentie aan zal moeten voldoen. We moeten de norm stellen.  Door te handelen naar de volgende drie regels:

[list type=”bullet”]

  1. Wees de beste. We streven er naar de beste van onze markt te zijn door uit te blinken in ons gekozen waardebod, onze Commercial Identity
  2. Blijf in balans. Onze Organizational Fitness stellen we volledig in dienst van het creëren van het gekozen verwachtingen wekken
  3. Innoveer continue. We beheersen onze markt door de waarde die wordt geboden consequent te verhogen

[/list]

Door duidelijke keuze te maken wat we willen zijn voor wie, hierin de beste te zijn binnen ons segment, en dit consequent waar te maken, brengen we de organisatie naar Business Xeleration. Accelereren we ons zelf uit de crisis.

We hoeven dus niet machteloos overgeleverd te zijn aan de recessie. Het is meer een keuze!

Door: Jord Koot