Uw medewerkers verdienen een beloning!

Iedereen wil in moeilijke economische omstandigheden de resultaten op pijl houden of verbeteren, niet? Eigenlijk verwacht je dat medewerkers een stapje harder lopen. Maar waarom gaat dit niet vanzelf? Wat is er voor nodig om resultaatgericht werken voor elkaar te krijgen?

Door Business Xeleratie partners : Suzanne Liebeek en Frank Dekkers

We leven in een tijd waarin resultaten en extra toegevoegde waarde steeds belangrijker worden. Een slechte economie maakt dat we nog harder of nog slimmer moeten werken, vaak met minder inkomsten. Dit vraagt veel van ondernemers en directeuren. Maar ook van medewerkers. Ook zij moeten harder of slimmer werken om de beloning die zij ‘verdienen’ meer dan waar te maken. Maar hoe zorg je er in een economisch moeilijke tijden voor dat medewerkers een stapje extra zetten, en nog meer toegevoegde waarde leveren? Hoe motiveer je ze als de bedrijfsresultaten tegenvallen? Hoe zorg je dat de output verhoogd wordt, zonder dat hier een extra beloning tegenover staat?

Duidelijkheid in verwachtingen
Onze ervaring is dat het in goede en slechte economische tijden vooral gaat om duidelijkheid. Wees duidelijk over de prestaties die je verwacht van de medewerker. Maar biedt ook de ondersteuning en randvoorwaarden die nodig zijn om de prestaties te kunnen realiseren. Duidelijkheid kan geboden worden door te werken met resultaatgerichte functieprofielen met concrete resultaten en gewenst gedrag. Dit is een instrument om de bedrijfsresultaten en de kwaliteit te verbeteren. Medewerkers vinden het prettig en motiverend om duidelijk te weten wat er van hen wordt verwacht, zeker in economisch moeilijke tijden.

Van taak naar resultaat
De meeste functieomschrijvingen bestaan feitelijk uit een verzameling van taken, wat in de praktijk vaak onvoldoende steun geeft in bijvoorbeeld functionerings- of beoordelingsgesprekken, het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en organisatieverbetering. Door in de functieomschrijvingen meer nadruk te leggen op te behalen concrete resultaten, en concreet gewenst gedrag te benoemen, benut je een aantal voordelen:

[list type=”bullet”]

  • Het geeft meer duidelijkheid over wat de organisatie van de medewerker verwacht. Het gaat er immers niet om welke taken je doet, maar welke resultaten dit oplevert in de zin van: tevreden klanten, nieuwe opdrachten, leveren van een hogere kwaliteit, verbetering van het rendement, omzet, etc.
  • Het is een kapstok voor persoonlijke ontwikkeling
  • Werven en selecteren van nieuwe medewerkers wordt eenvoudiger
  • Het wordt ook eenvoudiger om de prestaties van de medewerkers op een meer objectieve wijze te beoordelen
  • Tenslotte is het mogelijk om de zwaarte van de functies op een objectieve wijze te waarderen

[/list]

 

Prestaties realiseren
Jaarlijks bepaalt de leidinggevende samen met de medewerker de doelstellingen voor de prestaties en persoonlijke ontwikkeling voor de medewerkers. Als de medewerker helder geïnformeerd wordt over de stappen die nodig zijn en duidelijk weet wat van hem/haar verwacht wordt, en met hen de randvoorwaarden worden gecreeerd, zul je merken dat zij bereid zijn een stapje extra te doen.

Wat doe jij als ondernemer om je medewerkers beter te laten presteren? We nodigen je van harte uit om je reactie te plaatsen. Wil je weten hoe jij je Resultaatgericht Ontwikkelen & Belonen op praktische wijze kunt implementeren? Vraag dan onze whitepaper aan.