Herpositionering & groei

Realiseren van profijtelijk groei na acquisitie door VC

In opdracht van VC, als CEO het ICT bedrijf Lantech (inmiddels gefuseerd met Felton) herpositioneerd naar Cyber Security specialist. Groeiplan geïmplementeerd, resulterend in een winstgevende groei van €6M naar €10M.

Situatie: TiiN Capital had 2009 participatie genomen in Lantech met de ambitie om het bedrijf uit te laten groeien naar Security specialist

Uitdaging: In 2009 stonden bewustzijn en beleving ten aanzien van IT-Security pains en gains nog in de kinderschoenen. Zeker in de board-room. Om daar relevantie te hebben was het zaak de nieuwe opkomende Next Generation Technology oplossingen outside-in en concreet aan bedrijfsproblemen en risico’s te kunnen relateren. In presentatie én gedrag was het zaak de technisch georiënteerde organisatie tot shaper en trusted advisor te transformeren.

Aanpak: Naast de opbouw van een samenhangend het gehele IT-security domein afdekkend solutions portfolio, en de daarbij passende marketing, was het zaak de eigen engineering-style medewerkers voorbij de functionele waarde van de technologie te laten kijken én handelen. Zodat klanten relevantie en belang onderkenden om met deze nieuwe technology de bedrijfsvoering veilig en effectief te gaan ondersteunen. Met behulp van de juiste klantbenadering en het daarbij behorende effectief gedrag van medewerkers is de weg naar een winstgevende groei van €6M naar €10M ingezet.

Herpositionering & groei

“Waardecreatie in onze participaties vraagt een integrale aanpak!”

Maarten Derks, Partners TiiN Capital

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!