Start-up, scale, exit

Nieuw type dienstverlener in de markt zetten.

Voor Frans/Nederlandse aandeelhouders, als CEO leiding gegeven aan opzet, uitbouw en verkoop van nieuw type dienstverlener, incl de ontwikkeling van een eigen Control Tower software applicatie. Managed services geleverd aan opdrachtgevers als Apple, Tektronix, Stanley, Autoliv en Philips. Onderneming uiteindelijk succesvol verkocht.

Situatie: Frans-Nederlandse investeerders hadden in 1995 de ambitie om voor launching customer Apple een nieuw soort logistieke dienstverlening op te gaan zetten, dat later in de markt naam zou gaan maken als 4th Party Logistics-, Ketenregie-, dan wel Control Tower services.

Uitdaging: Dienstverlening aan Apple succesvol vorm en inhoud geven en schalen naar bredere markt.

Aanpak: Op basis van logistiek proces management, zelfontwikkelde software en zelf-organiserende teams dienstverlening tot ontwikkeling gebracht, waarbij uit naam van opdrachtgever de gehele keten van leveranciers tot eindklant logistiek werd aangestuurd, gemonitord, bijgestuurd en ingehuurde partijen op basis van hun prestaties werden betaald. De software leverde daartoe transparantie in de logistieke prestaties en kosten van de ingehuurde zee-, lucht-, spoor-, en wegtransporteurs. Hetgeen de zelfsturende account-teams in staat stelde de logistieke ketens op basis van waarde en urgentie te optimaliseren en snel/effectief in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Door medewerkers en andere stakeholders in iteraties actief te betrekken bij de doorontwikkeling van de dienstverlening werd de continue vernieuwing optimaal geborgd.

Op basis van het success bij Apple met deze Value Add dienstverlening is de business vervolgens geschaald naar klanten als Tektronix, Autolive, Philips en Stanley. In 1999 is ALIS verkocht.

Start-up, groei & verkoop

“Exit met excellente return on investment!”

Patrick Legal, CEO Crystal Group