Reorganisatie, groei & verkoop

Opdracht: Technisch handelshuis redden van bankroet, doorstarten en nieuwe toekomst geven. 

Van crisis management naar mooi resultaat. Als Non-Executive Director heb ik het management van dit Technisch handelshuis voor pompen & warmtetechniek begeleiding gegeven in de transformatie.

Situatie: De situatie bij beide bedrijfsonderdelen Pompen en Warmtetechniek was in 2014 niet rooskleurig. Omzet en brutomarge waren de achterliggende jaren teruggelopen en onvoldoende om de totale kosten te dekken.

Uitdaging: Om te overleven was het zaak allereerst de cashflow weer positief te krijgen, in beide bedrijfsonderdelen nieuw elan te ontwikkelen, en deze klaar te maken voor verkoop.

Aanpak: Hard ingrijpen bleek onoverkomelijk, waarbij een deel van de organisatie is afgeschaald om de cashflow weer op orde te krijgen. De twee weinig synergetische business onderdelen zijn vervolgens opgesplitst, in iteraties weer tot ontwikkeling gebracht, en in 2016 op basis van een activa-passiva transacties separaat verkocht.

Turnaround & verkoop

“Reflectie, structuur en doelmatige coaching om vastgelopen organisatie weer in beweging te krijgen”

Ton Kistemaker, Directeur A. de Jong Th.

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!