Opzet nieuwe BU

Van detachering naar trusted advisor.

Als extern adviseur voor DPA IT-Infra de nieuw gestarte IT-Security unit begeleid voor wat betreft propositie- en organisatorische doorontwikkeling. In de loop van het traject een Informatie Beveiliging specialist overgenomen en geïntegreerd.

Situatie: In 2014 is de markt voor Informatie Beveiliging (IB) sterk in opkomst. Het belang van IB voor de bedrijfscontinuiteit wordt meer en meer erkend en heeft inmiddels al menig boardroom bereikt. Het aantal aanbieders is breed en divers. De IT-Infra Business Unit van detacheerder DPA heeft ambities tot de markt toe te treden, maar is vooral een capaciteit-aanbieder, en is zoekende haar positionering en go-to-market te bepalen.

Uitdaging: De ambitie is met de nieuw gestarte IT-Security Business Unit een onderscheidende positie in de markt in te gaan nemen.

Aanpak: Met de aantrekkelijke marktontwikkeling, een interessant klantportfolio vanuit IT-infra, en de uitgebreidere DPA capaciteiten richt de IT-Security unit zich er op met haar propositie concreet bij te dragen aan de business outcomes van klanten. Belangrijk daarbij is een holistische, programmatische benadering om klanten een veilige en betrouwbare IT-werkomgeving te kunnen garanderen. Met het MBIS-programma worden klanten systematisch geholpen het volwassenheidsniveau van de Informatie Beveiliging op het beoogde niveau te borgen. Om groei en ontwikkeling te versnellen wordt in de loop van 2014 Informatie Beveiling specialist B-Able overgenomen. Zo verzekert de organisatie zich van een goede vertrekpositie om zich verder te gaan ontwikkelen tot een leidende partij in de markt. In iteraties worden team en business naar opvolgende niveaus van readiness begeleid. 

Opzet nieuw BU

“Met structurele ontwikkeling naar blijvend verkoop succes!”

Dennis Iliohan, Directeur DPA IT Infra & Security

Ik kom graag in gesprek

Graag onderzoek ik met jou hoe ik je kan helpen jullie business ambities te realiseren!